Magnetni štapić

Magnetni štapić – Provereno stvara živu vodu


n
nU prirodi je izvorska živa voda, a šta bi trebalo da bude u vašem domu?
n
nMagnetni štapić na čijem se vrhu nalazi PRIRODNI magnet 2000 gausa, voda se promuti u pravcu skazaljke na satu 10-15 krugova. Vraća se prirodni polaritet, imitira se ponovni prolazak pored namagnetisanih stena i odmah je pitkija, mekša i najpribližnija je prirodnoj.
n
nMogu da se i magnetišu i druge tečnosti kao na primer sok ili čaj do temperature 60 stepeni. Ovo treba svi da koriste jer ima mnogobrojna pozitivna dejstva. Postoji i magnetni podmetač.
n
nMi smo 70-75% voda. Svi metabolički procesi u ćelijama se ne mogu odvijati bez vode. Prirodna voda je najbolja za naš organizam zbog same strukture atoma i ugla između vodoničnih veza. Prirodna voda nosi sa sobom prirodni polaritet jer se namagnetisala od prirodnog magnetizma (neodinijma) kroz prolazak, pored namagnetisanih zemljinih stena, do izvora.
n
nVoda je paramagnetik jer nema strukturu magneta. Kada se nađe u magnetnom polju smanjuje se ugao između vodoničnih veza, menja se napon, menja se gustina vode, viskoznost, provodljivost, povećava se površinski napon, povećava pH sa neutralnog do bazne vrednosti naše krvi pa i preko toga što je jako važno za život i metaboličke procese, rastvorljivost proteina, enzima, kao i njeno lakše kretanje kroz ćelijske membrane.
n
nSve je ovo bitno jer odrastao čovek u sebi ima u proseku 50-60 L vode, a bitno je i kakve. Magnetna voda nije lek ali alkalizuje organizam što je izuzetno lekovito pored ostalih dobrih svojstva koje poseduje. Nije isto imati živu ili tehničku vodu u organizmu.
nVAŽNO!!!
n
nU cevima, flaši itd. NAKON DVA DANA i prirodna postaje tehnička, gubi polaritet i strukturu od tri molekula u klastreru vode i molekuli se ponovo, da bi lakše razumeli, grupišu na grudve od 30-ak molekula. Hemiski je ista ali teža za piće i teže radi u metabolizmu. Prirodna je meka, organizam je lako prepoznaje i pitkija je ali se mora piti u roku od dva dana da bi imala sva pozitivna prirodna svojstva.
n
nPOŠTO SMO 70% VODA, KAKVU BI VOLELI DA IMATE VODU U SEBI, PRIRODNU ILI TEHNIČKU?
n
nI konačno u vašem domu je Magnetna voda ili pandan (najpribližnija) prirodnoj.
n
nPod uticajem magnetne vode, jako je važno, kalcijum postaje jonizovan i pravi laminarne kristale koji se lako ispiraju. Nejonizovan kalcijum ima zvezdastu strukturu i često se deponuje u našem organizmu obrazujući pesak ili kamenje u bubregu. Ima sva pozitivna dejstva na epitalne ćelije tankog creva, pa opstipacije postaju zaboravan problem, mekša je, pitkija i bistrija, smanjuje kiselost i stimuliše alkalnost organizma, ima izražen terapijski efekat kada su u pitanju problemi sistema za varenje, može biti od koristi kod astme, groznice, prehlada i kašlja, bronhitisa i upale grla, ima pozitivan efekat na autonomni nervni sistem, korisna je za urinarni sistem i kod bubrežnih bolesti jer poboljšava metaboličke aktivnosti jer sprečava nastanak peska i kamena.
n
nPotpomaže njihovo uklanjanje, smanjuje toksične depozite u tkivu, potpomaže regulaciju krvnog pritiska, lakše prolazi kroz ćelijske membrane i jednostavno svaki metabolički proces je nezamisliv bez vode. Hlor i ostale gasovite štetne materije zarobljene molekulima vode isparavaju momentalno samim magnetisanjem jer se menja ugao između vodoničnih veza. Zato je umivanje i ispiranje rana-obolelih mesta na koži, jako preporučljivo magnetnom vodom.
n
nJednostavno će naš organizam da uradi bilo koji metabolički proces sa usitnjenim molekulima mnogo brže i lakše, do 10 puta. To je isto tako lakše kao kada jedete keks po keks, nego da stavite 10 keksova u usta i da žvaćete. Voda prenosi magnetno polje i informacije kroz naš organizam.Voda ima memorijsko pamćenje i zato je treba oživljavati i povratiti memoriju prirode.
n
nNa vrhu je prirodni magnet neodimijum koji je i ujedno najjači magnet u prirodi. On je zadužen da se voda razmemoriše od svakakvih informacija koje je dobijala do čaše za piće i da vrati onu prvobitnu memoriju prirode, koju je imala protokom kroz namagnetisane neodinijumske stene do izvora.
n
nZato su oni koji piju često vodu sa česme usporeniji, umorniji, češće i teže bolesniji, teže se oporavljaju itd..
n
nZbog toga je jako bitno da imamo adekvatno magnetno polje i magnetnu vodu u našim ćelijama. To je jedan od podjednako važnih uslova za život.
n
nZa magnetisanje vode u telu kao i telesnih tečnosti pomaže i prirodna magnetna terapija spolja jer posedujemo ogromnu količinu vode u svom telu.
n
n(Prema nalazima Keneta S. Dejvisa i Džona A. Deja, prirodna izvorska voda se sastoji od 18 različitih molekularnih jedinjenja i 15 raznovrsnih jona, što ukupno čini 33 komponente. Destilovana voda i „kišnica“, za razliku od izvorske vode, ne sadrže te elemente. To bi značilo da je prirodna voda nešto mnogo više nego „H2O“ – tj. jedinjenje 2 atoma vodonika sa jednim atomom kiseonika.)
n
nKlasteri žive vode i klastri tehničke vode pod mikroskopom. (Šta bi voleli da imate u svom telu?)
n
nŽiva voda je negativno nabijena voda, za razliku od tehničke, bogata je slobodnim elektronima i zato je vrlo jak antioksidans jer daje mogućnost slobodnim radikalima da se vežu za te elektrone a ne za neke druge iz tela tako da ima lekovito svojstvo.
n
nMAGNETNA VODA REVITALIZUJE ČITAVO TELO.URAĐENA SU VELIKA ISTRAŽIVANJA A I SAMA DUGOGODIŠNJA PRAKSA GOVORI NAJBOLJE.
n
nU sklopu programa energizacije pokriva oko 20 kg telesne težine svake osobe…
n
nVažno:
n
nAko svaka porodica koristi kod svoje kuće bar po jedan naš magnetni štapić, urađen je veliki pomak u napretku zdravlja nacije i čovečanstva. Samo naš magnetni štapić je od neodimijuma, prirodnog magneta, a ostali koje možda i negde poklanjaju su samo „“namagnetisana gvožđa““ koja daju neki sasvim peti polaritet prilikom polarisanja vode.
n
n„Naš štapić za vodu je registrovano pomoćno medicinsko sredstvo, kao deo magnetoterapije, i zaštićen je patentom“.
n
nProizvodi ga kompanija Energetix Nemačka.
n
nTo znači da ima sve potrebne sertifikate i studije koje dokazuju delotvornost na ljudski organizam. Ima ogromnu primenu u pomoćnom lečenju iako daje samo jedan uslov za život, „voda“, koji se popravlja na pravi i najbolji način.
n

CENA 3840.00

n

Za dodatne informacije o ovom proizvodu, kao i o načinu njegovog poručivanja popunite sledeću formu:

n

Leave a Comment